Strona główna
lacus.france@gmail.com
Platforma
Znajdź nas na FB
Polityka prywatności

LACUS SP. Z O.O. Biuro Doradztwa i Przedstawicielstwa Dla Branży Transportowej

Rozliczanie czasu pracy kierowców

Rozliczenia płacDo kogo skierowana jest oferta?
 
Oferta skierowana jest zarówno do przewoźników zainteresowanych rozliczaniem czasu pracy kierowców oraz płacy minimalnej, wykonujących transport pojazdami powyżej 3,5t, jak i pojazdów do 3,5 tony, czyli popularnych busów oraz dla każdego kierowcy, niezależnie od typu pojazdu, jakim wykonuje transport.
 

Co wchodzi w skład usługi rozliczania?

Oferujemy usługę kompleksowego rozliczania czasu pracy i wyliczania płacy minimalnej kierowców tak, aby Państwo nie musieli martwić się o właściwe wyliczenia. Rozliczamy płace minimalne w każdym kraju, który je wprowadził, m.in.: dzięki czemu Państwo zyskują czas i spokojną głowę.

 
Rozliczanie czasu pracy kierowcy – analiza naruszeń

Analiza czasu pracy kierowcy to zestawienie godzin planowanych i wypracowanych, przestojów, z podziałem na godziny jazdy i pracy. Daje ona możliwość weryfikacji, czy zatrudniony kierowca przestrzega zasad określonych w przepisach rozporządzenia 561/2006/WE oraz czy pracownik nie zwiększa swojego wynagrodzenia dokonując zbędnej rejestracji takich aktywności jak inna praca lub dyżur. Umożliwia także ocenę ciągłości odczytywanych danych, i przypomnienia o zbliżającym się terminie odczytu karty kierowcy lub tachografu cyfrowego. Razem z analizą czasu pracy wykonujemy analizę naruszeń i wykroczeń, zarówno pod kątem ITD jak i PIP.

Przygotowujemy wówczas:  
Ewidencja czasu pracy

TIR: Ewidencja czasu pracy przygotowywania jest w oparciu o dane pochodzące z tachografu oraz informacje o nieobecnościach z tytułu urlopu czy choroby.
BUS: Ewidencja czasu pracy przygotowywania jest w oparciu o dane pochodzące z tachografu oraz informacje w oparciu o zapisy przebiegu trasy (Kontrollbuchy lub karty drogowe) oraz informacje o nieobecnościach z tytułu urlopu czy choroby.

Ewidencja czasu pracy kierowcy to miesięczne zestawienie godzin pracy i płacy pracownika za miesiąc, którego dotyczy i dodatkowych składnikach wynagrodzenia.
Każda ewidencja obejmuje również sporządzenie informacji o należnych wynagrodzenia brutto, w prostej i przejrzystej formie i obejmuje szczegółowe wyliczenie takich składników jak: nadgodziny, dyżur, praca w porze nocnej

Wyliczone wartości wystarczy nanieść na listę płac, aby dokonać wypłaty należnego kierowcy wynagrodzenia.
 
Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej

Na podstawie ewidencji czasu pracy oraz danych dotyczących delegacji pracodawca otrzymuje rozliczenie płac minimalnych w krajach, w których ona obowiązuje.
Wyliczenie płacy minimalnej ma również przejrzystą formę, ponieważ ukazuje płace w podziale na poszczególne kraje, w których kierowca w danym miesiącu wykonywał transport. Wyliczenie płacy minimalnej zawiera informacje o wynagrodzeniu i jego składowych. Obecnie płaca minimalna obowiązuje pracowników delegowanych na terytorium takich państwa Europy jak: Niemcy, Francja, Austria, Włochy, Norwegia, Luksemburg, Holandia, Czechy, Finlandia

Ważne: zasady wyliczania płacy minimalnej w każdym kraju różnią się w kwestii wliczania diet, ryczałtów za nocleg.

Stawki godzinowe w poszczególnych krajach różnią się oraz zależą od wielu parametrów (np. od kwalifikacji kierowcy czy stażu pracy).
 
Rozliczenie delegacji

Rozliczanie delegacji wraz z dietami i ewentualnymi ryczałtami za noclegi to zestawienie podróży służbowych krajowych i zagranicznych za dany miesiąc, odczytywanych z kart kierowców, kart drogowych, informacji GPS lub innych dokumentów pozwalających stwierdzić czas przejść granicznych.

Rozliczamy delegacje zarówno krajowe jak i zagraniczne.

Podsumowując:  przedsiębiorca otrzymuje komplet dokumentów, na podstawie którego może ostatecznie rozliczyć wynagrodzenie kierowcy, czyli wszystkie niezbędne informacje do ujęcia w liście płac oraz komplet raportów uzasadniających jak wynagrodzenie zostało wyliczone. Przedsiębiorca ma pewność, że wynagrodzenie jest zgodne z wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie kontrole ze strony służb takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, ITD czy wyspecjalizowane komórki z państw unii europejskich do badania płac minimalnych nie są mu straszne.
 
Ponadto
 
Na bieżąco informujemy też o wszystkich zmianach przepisów oraz kolejnych Państwach, które wprowadzają płace minimalne.

Zapewniamy komplet dokumentów do wykonania listy płac, właściwego wypłacania wynagrodzenia kierowcy a także na wypadek ewentualnych kontroli, w tym kontroli służb innych Państw europejskich realizowanych w związku z ustawami o płacach minimalnych.

Dodatkowo oferujemy
 
Audyt i optymalizację dokumentów kadrowych
W ramach tej usługi dokonamy analizy Państwa umów o pracę, regulaminów wynagradzania oraz innych wewnątrzzakładowych dokumentów pracowniczych. Zalecimy również wprowadzenie niezbędnych modyfikacji, a także przygotujemy nowe umowy o pracę czy aneksy, zgodnie z zasadami dotyczącymi wysokości wynagrodzeń w firmie. Usługa obejmuje również audyt wcześniejszej dokumentacji.  Sporządzamy także obwieszczenia, informacje dodatkowe do warunków zatrudniania, protokoły odbioru pojazdów, czy zarządzenia w zakresie wewnątrzzakładowej organizacji pracy.
 
Co jest potrzebne do wyliczenia i jak można to dostarczyć?
 
Dane potrzebne do wykonania rozliczenia przekazują Państwo w formie mailowej.
Zależnie od rodzaju pojazdu są to:
Co należy do obowiązków przedsiębiorcy/kierowcy? Jak to wygląda?

Kierowca pojazdu powyżej 3,5t musi prowadzić ewidencję przekroczenia granic, a kierowca pojazdu do 3,5t  ewidencję godzin jazdy, pracy i odpoczynku + granice.
Przedsiębiorca musi: Ostatecznie pracodawca wypłaca wynagrodzenie zawierające dodatki do wynagrodzenia minimalnego zgodnego ze stawkami ustalonymi przez poszczególne państwa. Dodatki te należy potraktować jak polskie wynagrodzenie, które podlega normalnemu oskładkowaniu.

Jakie są warunki  współpracy?

Warunkiem jest podpisanie umowy.
Standardowy koszt obsługi przez nasze biuro to 90 zł netto za rozliczenie 1 kierowcy za 1 miesiąc.
Cena może podlegać zniżkom.

Przy korzystaniu z usługi rozliczania czasu pracy i wyliczania płacy minimalnej Państwa firma otrzymuje preferencyjne warunki!
50 % zniżki na usługę przedstawicielstwa na Francję i/lub inne kraje Unii Europejskiej
 
Szczegóły oferty:
lacus.rozliczanie@gmail.com  lub  575 123 090

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia
Przy zawieraniu umowy niezbędne jest wypełnienie załącznika nr 4 (Karta informacyjna Zleceniodawcy) oraz załącznika nr 6 (Dane rozliczanych kierowców).