Strona główna
lacus.france@gmail.com
Platforma
Znajdź nas na FB
Polityka prywatności

LACUS SP. Z O.O. Biuro Doradztwa i Przedstawicielstwa Dla Branży Transportowej

Kampania kontroli ciężarówek i autobusów.

Od 10 do 16 lutego br. odbędzie się kolejna ogólnoeuropejska kampania kontroli ciężarówek i autobusów. Organizatorem jest Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego (TISPOL).

Od 10 do 16 lutego br. odbędzie się kolejna ogólnoeuropejska kampania kontroli ciężarówek i autobusów.
Organizatorem jest Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego (TISPOL).

Działania ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy. W czasie kontroli przeprowadza się szczegółowe badanie stanu technicznego pojazdów i czasu pracy kierowców. Miejsca kontroli wyznaczane są na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz natężenia ruchu pojazdów wykonujących przewozy w transporcie drogowym. W działaniach uczestniczą ponadto funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej oraz Straży Granicznej. Celem działań jest zmniejszenie rosnącej liczby zdarzeń drogowych z udziałem samochodów ciężarowych.

Przedmiotem kontroli funkcjonariuszy będą przede wszystkim przepisy regulujące czas jazdy i odpoczynku, zabezpieczenie ładunku, stan techniczny pojazdów oraz manipulacje tachografów.Akcja zaczęła się w poniedziałek (10 lutego) i potrwają do niedzieli (16 lutego).